Culture Weekly reviews the concluding conference of RESOCEA

Culture Weekly

Teodora Georgieva from the Bulgarian “Culture Weekly” reports on the presentations and the follow-up discussion during the international conference “COMPARATIVE STUDIES OF COMMUNISM: Regime and Society in the Countries of Eastern Europe (1956-1989)” convened by Prof. Ivaylo Znepolski (PI of RESOCEA).

How to compare an apple to an orange? (In Bulgarian)

Как се сравнява ябълка с портокал?

На 24 и 25 ноември в университета „Св. Климент Охридски” в рамките на традиционния ежегоден форум „Софийски диалози” (провеждащ се за 21-ви път) се състоя международна конференция „Сравнителни изследвания на комунизма. Режимът и обществото в страните от Източна Европа (1956-1989)”.
Срещата бе организирана от Дома на науките за човека и обществото (София), Френския институт и Софийския университет. В нея бяха представени и дискутирани общо 16 доклада на изследователи от 11 държави.

Comments are closed.